Mariko Takahashi/高橋 万里子
“月光画” 2008/10/03 - 2008/10/31 12:00 - 20:00 月曜休 / MON CLOSED

作品リスト

Mariko Takahashi
01 高橋万里子「月光画」 タイプ Cプリント  フォトアクリル 木製額 / ed. 5  作品サイズ:1497×1066mm
01
高橋万里子「月光画」
タイプ Cプリント  フォトアクリル 木製額 / ed. 5
作品サイズ:1497×1066mm
02 高橋万里子「月光画」 タイプ Cプリント / ed. 10  作品サイズ:558×455mm
02
高橋万里子「月光画」
タイプ Cプリント / ed. 10
作品サイズ:558×455mm
03 高橋万里子「月光画」 タイプ Cプリント / ed. 10  作品サイズ:558×455mm
03
高橋万里子「月光画」
タイプ Cプリント / ed. 10
作品サイズ:558×455mm

04 高橋万里子「月光画」 タイプ Cプリント / ed. 10  作品サイズ:558×455mm
04
高橋万里子「月光画」
タイプ Cプリント / ed. 10
作品サイズ:558×455mm
展示風景

Mariko Takahashi Mariko Takahashi